Aby zapewnić jak najlepszą jakość korzystania z Internetu, posługujemy się plikami cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas informacji związanych z plikami cookie zgodnie z naszą Polityka prywatności.

V. Dane osobowe oraz Polityka Prywatności§8

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu SAO jest Sysmex Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000233404, NIP 522-27-72-467; REGON: 140105414.
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 t.j.), w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu;
a. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług, w tym informowania o produktach i usługach Sysmex Polska Sp. z o. o.
b. świadczenia Usługi Newsletter na zasadach określonych w §7.
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich poprawiania.
5. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądania udzielenia takich informacji oraz będą legitymowały się odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu pierwszym informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.
7. Serwis SAO wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia końcowego Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do właściwego funkcjonowania Profilu, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Profilu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
8. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji plików cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Profilu może być niemożliwe.
9. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

VI. Zobowiązania i Odpowiedzialność Administratora

§9
Sysmex Polska Sp. z o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie najkrótszym czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
§10
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły na skutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec.
2. Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają mu poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
3. Następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
4. Prawidłowość danych podanych przez Użytkowników w trakcie procesu rejestracji

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r.


Online Privacy Statement

Welcome to Sysmex Polska Sp.z.o.o! We are pleased you are visiting our web pages and thank you for your interest in our company, products and website. We want to make sure your privacy is protected while using our web pages, so please note the following:

Anonymous data collection:

You can visit Sysmex Polska Sp.z.o.o web pages without telling us who you are. We can only determine the name of your ISP, the web page from which you are visiting us, and the web pages you visit on our site. This Information will be evaluated for statistical purposes. But it means you stay anonymous as a single user.

International Privacy Practices: To provide our products and services to you, we may send and store your personal information (also commonly referred to as personal data) outside of the country where you reside or are located. Accordingly, your personal information may be transferred outside of the country where you reside or are located, including to countries that may not or do not provide the same level of protection for your personal information. We are committed to protecting the privacy and confidentiality of personal information when it is transferred. If you reside or are located within the European Economic Area and such transfers occur, we take appropriate steps to provide the same level of protection for the processing carried out in any such countries as you would have within the European Economic Area to the extent feasible under applicable law. By using and accessing our products and services, users who reside or are located in countries outside of the European Economic Area agree and consent to the transfer to and processing of personal information on servers located outside of the country where they reside, and that the protection of such information may be different than required under the laws of their residence or location.

Collection and processing data related to individuals:

Data related to individuals will only be collected if you voluntarily provide us with this information, e.g. for a contract, a survey or when registering personalised services. In the context of personalised services by Sysmex Polska Sp.z.o.o, we will process your registration data based on your acceptance for advertising and market research, and process them as needed for configuring electronic services. In addition, should you agree, we will collate the information collected during your visit to our Sysmex Polska Sp.z.o.o pages and generate a user profile so we can offer tailored advertising personally to you. This information will be transferred in coded format to counteract abuse of these data by a third party.

Communication:

We offer communication for registered users where you can share comments and thoughts. In order to participate in the communication, you are required to register with us and/or provide us with Personally identifiable information such as your name and email address. Please keep in mind that information you post or make available will be available to some or all registered users. Accordingly, you should be careful when posting any personal or sensitive information. Please also reference our Terms of Use for our Rules for Online Conduct and additional information about proper use of communication.

Participation in Online Courses:

We offer users the opportunity to participate in an Online Course on or through the Site. If you desire to participate in a course, you will be asked to provide us with certain information necessary to conduct such a course. This information may include, among other things, your name and email address. If you participate in an online course, we may collect from you certain student-generated content, such as assignments you submit to instructors, peer-graded assignments and peer grading student feedback. We also collect course data, such as student responses to in-video quizzes, standalone quizzes, exams and surveys.

Communication with us:

We may receive Personally identifiable information when you send us an email message or otherwise contact us.

Third Party Sites:

We may receive Personally identifiable information when you access or log-in to a third party site, e.g., Facebook, from our Sites. This may include the text and/or images of your Personally identifiable information available from the third party site.

Surveys:

We may receive Personally identifiable information when you provide information in response to a survey operated by us.

Use and distribution of data related to individuals:

Without your acceptance data related to individuals collected in conjunction with webpages of Sysmex Polska Sp.z.o.o will only be used for order processing and processing your inquiries. Beyond this we will only use your data for advertising and market research or for designing electronic services of Sysmex Polska Sp.z.o.o if you gave us your acceptance for this in advance. In addition, we will only use your data for tailored personal advertising once we have received your acceptance. As the acceptance for using your data under the purposes mentioned above may also include transmitting your data to companies of Sysmex Corporation and to business partners of Sysmex Polska Sp.z.o.o chosen by you, your data may be transmitted to these parties as well. There will be no other transmittance to other third parties. Your acceptance can be withdrawn at any time, of course.

Communication:

To facilitate your use of communication, we use Personally identifiable information collected during your use of communication facilities. In addition, we may publish this information via extensions of our Platform that use third-party services, like mobile applications. We may archive this information and/or use it for future communications with you and/or your designee(s), and/or provide it to the Institution or the instructor(s) associated with the courses you have taken. We may also use or publish posts submitted through the communication features without using Personally Identification Information.

Participation in Online Courses:

We use the Personally identifiable information that we collect from you when you participate in an Online Course through the Site for processing purposes, including but not limited to tracking attendance, progress and completion of an Online Course. We may also share your Personally identifiable information and your performance in a given Online Course with the instructor or instructors who taught the course, with teaching assistants or other individuals designated by the instructor or instructors to assist with the creation, modification or operation of the course, and with the institution or institutions with which they are affiliated. Also, we may archive this information and/or use it for future communications with you.

Communications with us:

When you send us an email message or otherwise contact us, we may use the information provided by you to respond to your communication and/or as described in this Privacy Policy. We may also archive this information and/or use it for future communications with you.

Communications with our Business Partners:

We may share your Personally identifiable information with educational partners and other business partners of Sysmex Academy Online so that our educational partners and other business partners may share information about their products and services that may be of interest to you.

Research:

We may share general course data (including quiz or assignment submissions, grades, and discussions), information about your activity on our Site, and demographic data from surveys operated by us with our educational partners and other business partners so that our educational partners and other business partners may use the data for research related to online education.

Disclosure to Operations and Maintenance Contractors:

We use various service providers, vendors and contractors (collectively, "Contractors") to assist us in providing our products and services to you. Our Contractors may have limited access to your Personally identifiable information in the course of providing their products or services to us, so that we in turn can provide our products and services to you. These Contractors may include vendors and suppliers that provide us with technology, services, and/or content related to the operation and maintenance of the Site or the Online Course. Access to your Personally identifiable information by these contractors is limited to the information reasonably necessary for the contractor to perform its limited function for us.

Government Authorities, Legal Rights and Actions:

We may share your Personally identifiable information with various government authorities in response to subpoenas, court orders, or other legal process; to establish or exercise our legal rights or to protect our property; to defend against legal claims; or as otherwise required by law. In such cases we reserve the right to raise or waive any legal objection or right available to us. We also may share your Personally identifiable information when we believe it is appropriate to investigate, prevent, or take action regarding illegal or suspected illegal activities; to protect and defend the rights, property, or safety of We, the Site, our users, customers, or others; and in connection with our Terms of Use and other agreements.

Disclosure to Acquirers:

We may disclose and/or transfer your Personally identifiable information to an acquirer, assignee or other successor entity in connection with a sale, merger, or reorganization of all or substantially all of the equity, business or assets of We to which your Personally identifiable information relates.

External Links:

To optimise your information you will find links on our webpages that will connect you to pages of third parties. If it is not clear, we point out that it is an external link. Sysmex Polska Sp.z.o.o has no influence on the content or design of these pages of other providers. Guarantees resulting from this data protection declaration are therefore not valid there. Data privacy statement This website uses Google Analytics, a web analysis service of Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses so-called “cookies", text files which are stored on your computer and which allow your use of the website to be analysed. The information generated by the Cookie about your use of this website is usually transferred to a Google server in the US and is stored there. In case of the activation of the IP- anonymisation on this web page, your IP address is shortened by Google within member states of the European Union or in other signatories of the agreement about the European Economic Area. The full IP address is transferred to a server by Google in the USA and is shortened there only in special cases. By order of the operator of this website Google will use this information to evaluate your use of the website to gather a report about the website activities and to render linked services towards the website operator as to website use and Internet use. Within the scope of Google Analytics, Google will in no circumstances associate your IP address with the other data stored by Google. You can prevent the storage of the cookies by an appropriate setting of your browser software; however, we would like to point out that in this case you will possibly not be able to make complete use of all functions of this website. Furthermore, you can prevent the capture of the cookie generated data and your data related to the website use (incl. your IP address) by Google as well as the data processing by downloading and installing the browser plugin found by following this link. You will find further information under tools.google.com/dlpage/gaoptout or under www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (general information on Google Analytics and data protection). We would like to point out that, on this website, Google Analytics has been complemented with the code ‘’gat. _ anonymizeIp ();“ in order to assure anonymous registration of IP addresses (so called IP-Masking).

Further information and contacts:

If you have further questions on the subject Data protection at Sysmex Polska Sp.z.o.o, please contact the data security officer of our company. You will find the contact address below. There you may ask which of your data are stored with us. You may also send your wishes for an inquiry, deletion and correction of your data any time to our e-mail or by letter to the following address:

Sysmex Polska Sp.z.o.o
Al. Jerozolimskie 176
02-486 Warszawa